Prvky preliezacích a balančných prvkov naväzujúce na obľúbený malý lanový park. Zariadenia sú svojou výškou určené prednostne starším deťom. Ako materiál pre stĺpy je tentokrát použité drevo. Stĺpy zakryté zhora čapicou spĺňajú najväčšie požiadavky kladené na životnosť detského ihriska.