Lanové pyramídy HRAS naväzujú na úspešnú radu „malého lanového parku“ a podobným prevedením detailov sa ponúka ich  spoločné použitie na detskom ihrisku. Moderný vzhľad, trvanlivé materiály a zaujímavá obstarávacia cena.