Náš sortiment balančních prvkov. Všetky uvedené prvky majú výšku pádu do 60 cm, takže môžu byť umiestnené jak na trávnik, tak na iný pevný povrch bez prekážok a výčnelkov.