Unikátny patentovaný lezecký systém TumultX® s pohyblivými stenami rozširuje funkčnosť konvenčného lezeckého prvku o aspekty vlastnej účinnosti a interakcie. Pohyblivosť preliezačky vytvára príležitosť pre dve alebo viacej detí, aby sa spojili a koordinovali svoje úsilie. Mobilná preliezačka ponúka nový zážitok, ktorý deti v tejto podobe doposiaľ nepoznali.