Naše cvičebné prvky zahŕňajú jednoduché zariadenia k vykonávaniu základných preťahovacích a posilovacích cvikov. Jedná sa o trvanlivé a cenovo dostupné prvky bez váhového obmedzenia pre užívateľov. Na rozdiel od pohyblivých posilovacích zariadení možno tieto prvky podľa normy umiestniť v blízkosti detských prvkov bez nutnosti odborného dozoru. Vzhľadom k väčším výškam pádu je však nutné, aby mal povrch v celom priestore pádu patričné tlmiace účinky.

S využitím našich prvkov postavíte atraktívne ihrisko pre street workout. Pri relatívne malých nákladoch obstarávacích nákladoch získate plne funkčne zázemie pre mladých a starších športovcov, ktorý tejto forme cvičenia podľahli.