Staveniská kombinujú prvky systému 110 (šikmé výstupy, šmykľavky, a pod.) so zariadeniami pre hry s pieskom v podobe žeriavov, lievikových výsypiek, vodorovných dopravníkov a ďalších prvkov. Hodia sa teda pre staršie deti (od 3 rokov), ktoré radi pracujú s pieskom. Podmienkou inštalácie je pieskový podklad ihriska.