Xaver

Veľké stavenisko so šmykľavkou. Výstup na nižšiu podestu šikmou plochou a rebríkom. Vyššia podesta (140 cm) má rebrík a šmykľavku. Piesok dopravený hore žeriavom sa posiela na stolové pieskovisko dreveným korýkom. Zostava zahrňuje súpravy pre hry s pieskom v podobe otočného a pevného žeriavu s výsypkami.