Zo segmentov je možné vytvoriť pieskovisko požadovanej veľkosti a tvaru. Najobľúbenejším prevedením je šesťhran zo šiestich segmentov, osemhran, alebo štvorec 3x3m z ôsmich segmentov.

Konečný tvar musí byť definovaný pri objednávke, uhol napojenia nemožno dodatočne zmeniť.