Systémová pergola

  • TECHNICKÉ ÚDAJE

    • Katalógové číslo: 51 0000 0000
    • Materiály: stĺpy a krokvy zo SM hranolov 70 x 170 mm, dvojité stĺpy, drevo tlakovo impregnované, žiarovo pozinkované kotviace prvky pfofilu H
    • Rozmery :  výška 2,5 m
    • Kotvenie: zabetónovaním